جنبش مهدوی 313 ( جنگ نرم ، احکام ، مطالب دینی )


گریه های مسیح


نتیجه تصویری برای کتاب گریه های مسیح


نام کتاب گریه های مسیح

نویسنده مجید پورولی کلشتری

موضوع رمان



ادواردو


تصویر مرتبط


نام کتاب ادواردو

نویسنده بهزاد دانشگر

موضوع
شهید ادواردو آنیلی ( مهدی آنیلی )


ابن مشغله


نتیجه تصویری برای کتاب ابن مشغله

نام کتاب  ابن مشغله

نویسنده  نادر ابراهیمی

قسمتی از کتاب

ابن مشغله خط نسبتا خوبی دارد. آقایان ، کارگران چاپخانه گواهی می کنند ؛ اما عیب کار این است که توی چاپخانه ، خط خوب را همیشه به دست حروفچین تازه کار می دهند تا بتواند به راحتی بخواند و بچیند ، و خط بد ناخوانا را به دست حروفچین زبده ی ماهری می دهند که واقعا به کارش مسلط است ...


خاک های نرم کوشک


نتیجه تصویری برای کتاب خاک های نرم کوشک

نام کتاب : خاک های نرم کوشک
نویسنده :
سعید عاکف
موضوع : خاطرات و زندگی نامه شهید برونسی